Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ตามที่เคยได้เสนอเว็บไซต์รวมแผนที่วัดไทยทั่วโลกในหัวข้อแผนที่วัดทั่วโลก บทความนี้ผู้จัดทำเว็บไซต์ขอสรุปคุณสมบัติของเว็บไซต์ templemap.org ตามที่คิดได้ในขณะนี้ และกำลังเปิดใช้งานอยู่

 

จุดประสงค์ของการทำเว็บไซต์ templemap.org

-เพื่อใช้เป็นที่สืบค้นข้อมูลแผนที่ที่ตั้งวัดในอเมริกา และวัดไทยทั่วโลกทั้ง ๔ ทวีป

-เพื่อใช้เป็นที่สืบค้นข้อมูลเบื้องต้นของวัดนั้นๆ ทั้ง ๔ ทวีป

-เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา และทั่วโลก

-เว็บไซต์เน้นประโยชน์ของการใช้งานเป็นหลัก ไม่ได้เน้นในด้านกราฟฟิค

-และตามคุณสมบัติที่จะกล่าวต่อไปนี้

 

ในส่วนของแผนที่
-แสดงที่ตั้งวัดไทยทั้ง ๔ ทวีป ทั่วโลก
-แสดงแผนที่แถบนำทาง
-แสดงแผนที่แบบภาพดาวเทียม / แบบแผนที่ปกติ / และแบบผสม
-สามารถ zoom เข้าถึงหลังคาวัดได้
-การแสดงภาพถ่าย Panoramio
-แสดง scale ในการทำงาน
-สามารถแยกประเภทการค้นหาได้ เช่น ค้นหาโดย City,State,ประเทศ หรือตามหมวดหมู่
-แสดงเส้นทาง (directions)
-แสดงสภาพการจราจร (traffic)
-ระบบนำทาง (Get directions) ทั้งแบบทั้งรถยนต์ ทางเท้า
--กำหนดเส้นทางแบบ Avoid highways ได้
--กำหนดเส้นทางแบบ Avoid toll roads ได้
--กำหนดได้ว่าให้แสดงแบบ kilometers หรือ miles
--แสดงระยะเวลาการเดินทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง หรือหลายจุดๆ ได้
--ผู้ใช้กำหนดเส้นทางได้เอง
--และคุณสมบัติอื่นๆ ที่ยังไม่ได้นำออกมาใช้งาน

 

ในส่วนของวัด
-แสดงชื่อวัด
-แสดงชื่อเจ้าอาวาส / ประธานสงฆ์
-แสดงAddress,postal code,City,State,Country
-แสดงหมายเลขโทรศัพท์ ,แฟกซ์
-แสดงเว็บไซต์ของวัด
-แสดงสัญลักษณ์ว่าวันนั้นมี พระเจดีย์,อุโบสถ,ลานจอดรถ,ป่าไม้ธรรมชาติ,Wifiหรือไม่
-แสดงรายละเอียดเบื้องต้น เช่น ประวัติวัด,ขนาดพื้นที่ตั้งวัด,ก่อตั้งเมื่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
-แสดง Pictures gallery บริเวณวัดหรือกิจกรรมของวัดนั้นๆ
-ผู้ใช้สามารถส่งข้อความถึงวัดนั้นๆ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ templemap.org ซึ่งข้อความจะถูกส่งไปที่ Email ของวัดนั้นๆ โดยตรง
-ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็น (comments) เกี่ยวกับเส้นทาง ที่ตั้ง หรือแจ้งแก้ไขข้อมูลได้
-และคุณสมบัติอื่นๆ ที่ยังไม่ได้นำออกมาใช้งาน


คุณสมบัติส่วนขยายในอนาคต
-เชื่อมต่อกับระบบกล้องจราจรทั่วโลก ดูแบบออนไลน์
-แสดงสภาพอากาศของวัดนั้นๆ ในประเทศนั้นๆ แบบออนไลน์
-ดึงภาพข่าวกิจกรรมของวัดนั้นมาแสดงอย่างต่อเนื่อง

-และอื่นๆ

กราบขอบพระคุณ
พระราชสิทธิโมลี เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา
พระครูพุทธพากยประกาศ เจ้าอาวาสวัดสังฆรัตนาราม รัฐโอคลาโฮม่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
และคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ความสำคัญ และสนับสนุนในการจัดทำเผยแพร่

 

ขอบคุณ เว็บไซต์ dhammayut.net ในการเผยแพร่ข่าวสาร
ขอบคุณ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธ) เอื้อเฟื้อข้อมูลวัด


ผู้จัดทำ...

วัดสังฆรัตนราม

Copyright © ๒๕๕๙ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กรุงเทพมหานคร