Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

                 สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพพระเดชพระคุณ‬ พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ และบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพพระราชวิมลญาณ วิ. (ทองใส จนฺทโสภโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม,อดีตเจ้าคณะอำเภอปากช่อง (ธรรมยุต) และผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ มีรายละเอียดดังนี้

 

วันพุธ‬ ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น.

              สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ
‎พระเดชพระคุณ‬ พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ

              ณ ศาลาวชิรญาณ วัดบวรนิเวศวิหาร ๑๕๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 วันที่‬ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ‪‎สวดพระอภิธรรม‬ เวลา ๑๗.๐๐ น.
            สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ
พระราชวิมลญาณ วิ. (ทองใส จนฺทโสภโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม,อดีตเจ้าคณะอำเภอปากช่อง (ธรรมยุต) และผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สพธต.

             ณ ศาลาจิตติพลังศรี วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
          

          จึงขอกราบเรียน‬/เรียน พระเถรานุเถระ พระธรรมทูต คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ และได้ร่วมเดินทางไปร่วมฟังสวดพระอภิธรรม ตามวัน/เวลา/สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
 

 

สำนักงานเลขานุการ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต)

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่‬ : สำนักงานเลขานุการ สพธต. ๐๒-๒๘๒-๖๑๘๒

https://www.facebook.com/tidga2014?pnref=story

 

 

 

 

Copyright © ๒๕๕๙ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) กรุงเทพมหานคร